Kurs & Arrangement

Barn og traumer, med hovedfokus på regulering

Kursholdere er: Nina Kristin Nilsen (barnvernspedagog og familieterapeut) og Trine Lise Stenbakk (psykiatrisk sykepleier) Begge har bred erfaring med traumer hos både barn, unge og voksne. Både via barnevern, BUP og DPS.

Praktisk informasjon

Dato: 10.mars 2021 kl 09:00 – 14:00
Sted: Online
Kurset passer for: Alle som møter barn utsatt for traumer. Ansatte i barnevern, skole, foreldre, fosterforeldre og andre som ønsker å forstå mer av hvordan man skal møte barna, forstå mer av egne reaksjoner i møte med relasjonelt stress og traumer.

 

Traumatiske hendelser er en del av oppveksten til en betydelig andel barn og unge. Hvilke konsekvenser får dette for barna?

Hvordan skal vi som står barna nært forstå dem og ikke minst hjelpe dem?

I dette kurset får du en grunnleggende forståelse av hva: 

  • Traumer og relasjonelt stress er.
  • Hvordan stress er med på å påvirke og forme barnets utvikling.
  • Hvilken betydning stress og traumer har for barnets evne til selvregulering, emosjonsregulering, selvutfoldelse, lek og utforskning.

Det vil bli lagt opp til undervisning, filmer, gruppearbeid og refleksjoner. Dere vil få med dere ulike verktøy som dere kan bruke i møte med barn og unge som har vært utsatt for traumer.

Pauser: Lunsjpause fra 11:30-12:00 og små pauser innimellom.

Pris: kr 850 pr pålogging (flere kan sitte på samme skjerm).

Påmelding

Påmeldingsfrist: 1.mars 2021
E-post til: mona.kielland@fyrlykta.no eller mob: 957 44 962

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2021  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann