Fagdag med psykolog Trygve Børve

Tid: Fredag 9. juni – kl. 9.00 – 14.30
Påmeldingsfrist: 2. juni 2017
Sted: Vanvikan Samfunnshus – Vanvikvegen 1-3, 7125 Vanvikan (se kart)
Tema: Hvordan barn blir skadet og påvirket av omsorgssvikt og traumatisering – Forståelse og tiltak
Kurset er for: Ansatte i skoler, barnehager, PPT, barneverntjenester, BUP, helsestasjon og andre som jobber med utsatte barn.

Fagdagen er gratis, og inkluderes en enkel lunsj, samt kaffe / te og frukt.

For mer informasjon om kurset og påmelding kontakt Lill Anita Stensheim.
Tlf.: 958 06 399

Om Trygve Børve

Trygve Børve er psykolog og spesielt opptatt av hvordan barn påvirkes og skades av omsorgssvikt og overgrep. Han har i flere år undervist i nevrobiologisk forståelse av omsorgssvikt og traumatisering, tilknytningskader og kognitiv behandling.

Han har bred erfaring som psykolog og har blant annet arbeidet i voksenpsykiatri, i PPT, som forsker ved nasjonalt folkehelseinstitutt, i Sosial- og helsedirektoratet, og som veileder for barnevern, bufetat, og fosterfamilier. Han har siden 2007 drevet selvstendig praksis, og har en delt stiling ved en BUP.  Trygve Børve veileder de ansatte i Fyrlykta.

Frist for påmelding er 02.06.

Vel møtt!