Fagseminar – Holmsbu hotell & spa

9. og 10. desember

Påmeldingsfrist er 22. november

Vi vil invitere alle våre familier i Region øst, Region Sør og Region Innlandet til fagseminar 9. til 10. desember.

Sted: Holmsbu hotell & spa
Adresse: Rødtangveien 18, 3484 Holmsbu (se kart)
Tema: Belastningsmestring – par, barn og familie

Ansvarlig for seminaret er: Psykolog  Trygve A. Børve

Fagseminaret begynner klokken 10:00 den 9. desember.

Gratis parkering på hotellets område

Har du spørsmål rundt dette arrangementet? Kontakt Willy Brusdal.

Velkommen!

Trygve Børve er psykolog og spesielt opptatt av hvordan barn påvirkes og skades av omsorgssvikt og overgrep. Han har i flere år undervist i nevrobiologisk forståelse av omsorgssvikt og traumatisering, tilknytningskader og kognitiv behandling.

Han har bred erfaring som psykolog og har blant annet arbeidet i voksenpsykiatri, i PPT, som forsker ved nasjonalt folkehelseinstitutt, i Sosial- og helsedirektoratet, og som veileder for barnevern, bufetat, og fosterfamilier. Han har siden 2007 drevet selvstendig praksis, og har en delt stiling ved en BUP.  Trygve Børve veileder de ansatte i Fyrlykta.