Førstehjelpskurs – Fredrikstad

5. mai kl. 10:00 – 15:00

Påmeldingsfrist er 20.04.2017

Sted: Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad
Instruktør: Norsk Folkehjelp
Kurset er for: Beredskapsfamilier, fosterfarmilier og vertsfamilier

Når barn blir utsatt for en akutt skade eller sykdom er det veldig viktig at voksne kan reagere på en hurtig og riktig måte. Små barn har ofte problemer med å forklare hvordan smerten føles og oppleves, noe som gjør riktig behandling utfordrende.

Lær både livreddende førstehjelp for livstruende situasjoner og enkel førstehjelp rettet mot barn i alderen 0 til 12. Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader.

Dette kurset er beregnet for personer med daglig ansvar for barn.

Varighet: 5 timer
Maks antall deltakere: 15 pr. instruktør

Kurset tar for seg følgende tema i teori og praksis:

  • Varsle 1-1-3
  • Undersøkelse av livløst barn
  • Fremmedlegeme i luftveien
  • Puster/puster ikke
  • Hjerte-lungeredning med brystkompresjoner og innblåsinger
  • Sykdom og forgiftning
  • Skader

Våre instruktører er godkjent av Norsk Førstehjelpsråd.