Kurs & Arrangement

Stø Kurs – grunnopplæring for fosterforeldre: del 2

Nina Nilsen, Aina Minde og Vibeke R. Lind

Praktisk informasjon

Dato: 25.januar 1. februar og 8 februar 2021
Sted: Online
Kurset passer for: Nye fosterforeldre

Andre del av opplæringsprogram for nye fosterforeldre. Første del ble gjennomført før jul.

Del 2:

  • Biologisk familie og parforhold
  • Foreldre på avstand – samvær og kontakt
  • Adskillelse og tap
  • Egen familie
  • Samarbeid til barnets beste
  • Barns rett til medvirkning og andre rettigheter barnet har
  • Samarbeidspartnere rundt barnet
  • Skole og barnehage
  • Panel: en sjanse til å stille spørsmål til fosterbarn, fostersøsken, fosterforeldre, biologiske foreldre som har mistet omsorgen for sine barn. Panelet lages i samarbeid med fosterhjemsforeningens Brobyggerprosjekt.

Undervisningen gjennomføres ved forelesning, film, gruppearbeid, øvelser, historiefortelling, dialogspill og musiske innslag.

Ta kontakt!

Påmelding

Påmeldingsfrist: Utløpt