Med blikket rettet framover

Endelig er det vår! Blomstene spirer, gror og setter sitt fargerike preg på naturen rundt oss. Bladene spretter langsomt ut fra dvalen i trærne og grønnfargene tar over for det grå og mørke. Det kjennes godt å se framover.

De siste 12 månedene har vært utfordrende for Fyrlykta, og vår lille stiftelse har blitt satt på mang en prøvelse. Og når det blåser som verst på toppene, så er det ikke «bare bare» å stå rak i ryggen og jobbe videre for det man tror på. Så det har vært tøft i perioder. Tøft for våre familier, våre ansatte og våre samarbeidspartnere. Men nå retter vi blikket framover. Endelig kom den. Rapporten vi har ventet på så lenge.

Stiftelsestilsynet har i uken som var avlagt endelig tilsynsrapport og avsluttet tilsynssaken mot Fyrlykta. Tilsynet har identifisert enkelte tilfeller av feil og mangler ved tidligere drift, som Fyrlykta anmodes om å følge opp. Men det er ikke funnet alvorlige brudd på stiftelsesloven som gir grunnlag for vedtak eller videre oppfølging fra Stiftelsestilsynet.

Kritikken retter seg hovedsakelig mot tre forhold som alle gjelder tiden før våren 2017;

  1. Feilprising av enkeltleveranser som omfattes av reglene om utdeling.
    (I dette ligger at Fyrlykta har betalt over markedspris for noen tjenesteleveranser.)
  2. Økt risiko for feil på grunn av uklar organisasjonsstruktur og utilstrekkelig kontroll for å sikre en forsvarlig forvaltning av stiftelsen og kapital.
    (I dette ligger at det har vært et utydelig skille mellom ledelse og styre samt manglende interne prosedyrer og rutiner knyttet til dokumentasjon og oppfølging for deler av det som gjelder den administrative delen av stiftelsen.)
  3. For høy lederlønn enkelte tidligere år.

Så selv om det er tilfeller i de historiske forhold som kritiseres er det samtidig svært gledelig å registrere at Stiftelsestilsynet mener Fyrlykta allerede før åpnet tilsyn har utbedret mange av svakhetene ved driften, og sitat;

«det foreligger ikke holdepunkter i dagens situasjon som vurderes å falle utenfor rammene av stiftelseslovens regler.»

Det er heller ingen kritikk av det faglige arbeidet, oppfølging av barn og familier eller samarbeidet mellom de ulike regionene i Norge. Tvert imot har Fyrlykta fått gode tilbakemeldinger fra private og offentlige samarbeidspartnere på hva organisasjonen står for, arbeidsmetodikk, kompetanse og områder som angår det faglige arbeidet generelt.

Så nå skal vi endelig tillate oss se framover for alvor, og vår aller største prioritet vil være å gjenreise tilliten. I tiden framover vil vårt fokus være å få nye og forlengede avtaler som sikrer vårt driftsgrunnlag for å realisere formålet vårt videre og jobbe med det vi er best på. Samarbeide godt med Bufetat, kommunale barneverntjenster, barn, ungdom og familier – skape rett tiltak til rett tid. Være en faglig klippe og veileder i familiene hvor de bor de barna som trenger oss aller mest. Det er der hjertet vårt ligger. Det er de som har holdt motet vårt oppe i denne perioden.

Jeg vil benytte anledningen å gi en honnør de familiene som fortsatt står sammen med oss i dette. Det er dere som gjør den viktigste jobben i hverdagen med barna, tross alt. Jeg vil berømme en ansattgruppe som med høyt faglig fokus og integritet ivaretar både hverandre, familiene og barna, hver eneste dag, også når det har vært tunge dager. Jeg vil gi honnør til et dedikert og engasjert styre, som virkelig har lagt ned mange timer i det endringsarbeidet som har vært.

I tiden framover vil vi bli flere. Vi ser etter fagkonsulenter og daglig leder. En som kjenner sitt navn risset inn i stafettpinnen for å ta Fyrlykta videre på stø kurs inn i fremtiden. Er det deg eller noen du kjenner? Ikke nøl om å ta kontakt med oss!

Til alle dere der ute: ha en fantastisk vår!

Daglig leder, Irene Ivin