Ny film fra Stiftelsen Fyrlykta

Av Stiftelsen Fyrlykta

Vi har i lang tid forberedt en undervisningsfilm i samarbeid med Psykolog Trygve Børve og Showfabrikken. Utgangspunktet for Filmen er at
Ofte ser vi at når den faglige forstålsen ikke strekker til kommer mer moralske tanker til uttrykk:
– han må ta seg sammen, han må slutte med dette.
Dessverre er forholdet at barn som strever på grunn av traumer og omsorgssvikt ikke klarer å være slik de vil, eller slik det er best for dem at de er.

Temaer som filmen belyser:
– Forståelse: Den brukeravhengige hjernen.
– Hjernens utvikling og oppbygning, om ulike deler av hjernen
– Reguleringsvansker
– Toleransevindu
– Hjelp og tiltak

Filmen vil være ferdig og premiere klar i April.

Vi vil takke for Showfabrikken og ikke minst Trygve Børve som har gjort dette mulling, vi gleder oss til å se den ferdige filmen.