Om Stiftelsen Fyrlykta

«Stiftelsen Fyrlykta skal være en attraktiv landsdekkende leverandør av tiltak for barn, ungdom, familier og voksne, hvor vi i samarbeid med offentlige instanser og den enkelte bruker, arbeider med stø kurs mot endring og vekst»

Jørgen Fredheim er stiftelsens daglige leder.

Fyrlykta leverer fosterhjemstjenester og familiehjem til Bufetat, Alta kommune og Oslo kommune.

Hovedkontoret ligger ved Glommas utløp i Fredrikstad. Etter oppstarten i 2011 er stiftelsen nå etablert og representert i store deler av landet, med kontor i Fredrikstad, Skien, Hamar, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Stiftelsen Fyrlykta er en del av et europeisk fellesskap med søsterstiftelser i Tyskland, Sverige, Estland, Finland og Litauen. Se oversikt her.

Stiftelsen Fyrlykta består av ansatte med bred barnevernfaglig kompetanse. Se oversikt over ansatte.

Jørgen Fredheim

Daglig leder, Jørgen Fredheim

Stiftelsen Fyrlykta tilbyr tiltak innen barnevern:

  • Forsterket fosterhjem
  • Beredskapshjem
  • Ambulante, forebyggende tjenester, hjelpetiltak
  • Veiledningstjenester, individuelt og i grupper
  • Ettervern

Stiftelsen Fyrlykta samarbeider med Bufetat, barneverntjenesten i kommunen, barn, ungdom og familier for å skape det rette tiltaket til rett tid.