Om Stiftelsen Fyrlykta

«Fyrlykta er en ideell stiftelse som arbeider med utsatte barn og unge, deres familier og fagpersonene rundt dem. Arbeidet er forankret i et solid og oppdatert kunnskapsgrunnlag. Vi rekrutterer kunnskapsrike fagfolk med lang erfaring og bred kompetanse slik at vi alltid leverer høy kvalitet på tjenestene våre. Fyrlyktas medarbeidere er alltid tilgjengelig for å gi bistand når det oppstår et behov.»

Om Stiftelsen Fyrlykta

Er en ideell stiftelse som bistår barnevern, skole, barnehage og andre som jobber med utsatte barn, unge og deres familier.  Om det er behov for kursing, veiledning, samvær, fosterhjem, ettervern eller tiltak i hjemmet, skreddersyr vi gode tiltak som alle har samme mål: å fremme barnets beste

Vi samarbeider tett med Bufetat, barnevernstjenesten i kommunene, barn, ungdom og familier. Vi setter barns behov i sentrum, og jobber for at barn og ungdom får trygge hjem og gode rammer for oppvekst og utvikling.

Stiftelsen Fyrlykta tilbyr tiltak innen barnevern:

 • Fosterhjem
  • Forsterkede, profesjonaliserte fosterhjem
  • Ordinære fosterhjem med mulighet for enkelte forsterkningstiltak
 • Beredskapshjem
 • Forsterkningstiltak til kommunalefosterhjem
  • Fosterhjemspakke: veiledning, oppfølging av ungdommen, arbeid for å sikre kunnskap og samarbeid med skole, BUP, bhg, PPT og andre instanser.
  • Individuell veiledning
  • Beredskapsvakt på telefon hele døgnet
  • Gruppeveiledning over store deler av landet.
  • Miljøterapi
  • Avlastningsfamilie
  • Veiledning og kursing til viktige andre som assistent/lærer på skole, ansatte i barnehager og avlastningshjem/tiltak
 • Samvær
  • Tilsyn
  • Lokaler til samvær med tilsyn
  • Utredning
  • Veiledet samværsanalyse
  • Veiledning
 • Oppfølging av biologiske foreldre
  • Oppfølging av biologiske foreldre i hht. Bvl. § 4-16 og 4-4, 6. ledd
  • Veiledning før og etter samvær
  • Ivaretakelse og styrking av foreldres samværskompetanse til barnets beste
  • Psykoedukasjon til foreldre
 • Hjelpetiltak
  • Inn med Familien
  • Inn med Ungdommen
  • Råd og veiledningstiltak
  • COS-P, ulike screeninger som grunnlag for individuelt tilpassede tiltak
  • Miljøterapi i hjemmet og i samarbeid med skoler/bhg/PPT/BUP mm.
 • Sped- og småbarnsoppfølging: i svangerskap, rundt fødsel og etter opphold på foreldre/barn-senter. Screening av barnets utvikling.
 • Ettervern
 • Kurs- og kompetanseheving for fagfolk
 • Veiledning- og kompetanseheving i personalgrupper

Hovedkontoret ligger i Fredrikstad. Etter oppstarten i 2011 er stiftelsen nå etablert og representert i store deler av landet, med kontor i Fredrikstad, Stor -Oslo, Skien, Hamar, Bergen, Molde, Trondheim og Tromsø. Daglig leder er Jørgen Fredheim.

Jørgen Fredheim

Daglig leder, Jørgen Fredheim