Om Stiftelsen Fyrlykta

«Fyrlykta legger stor vekt på at vår virksomhet skal være forankret i et solid og oppdatert kunnskapsgrunnlag. Vi rekrutterer faglig kompetent personell og tilrettelegger for løpende faglig utvikling. Vi har gode veiledningsordninger for familiene og er alltid tilstede for å gi bistand når det trengs.»

Om Fyrlykta

Fyrlykta leverer tiltak innen barnevernsfeltet. Barn skal ha en trygg barndom med god livskvalitet. Mange av våre barn har levd med høy belastning, derfor er barnas fysiske og psykiske helse og utvikling prioritert i vår virksomhet. Vi ser hvert enkelt individ, og har et særlig fokus på skole, siden dette har stor betydning for hvordan barn og unge klarer seg senere i livet

Vi samarbeider tett med Bufetat, barnevernstjenesten i kommunene, barn, ungdom og familier. Vi setter barns behov i sentrum, og jobber for at barn og ungdom får trygge hjem og gode rammer for oppvekst og utvikling.

Stiftelsen Fyrlykta tilbyr tiltak innen barnevern:

  • Forsterket fosterhjem
  • Beredskapshjem
  • Familietiltak
  • Ambulante, forebyggende tjenester, hjelpetiltak
  • Veiledningstjenester, individuelt og i grupper
  • Ettervern

Hovedkontoret ligger i Fredrikstad. Etter oppstarten i 2011 er stiftelsen nå etablert og representert i store deler av landet, med kontor i Fredrikstad, Skien, Hamar, Bergen, Trondheim og Tromsø. Daglig leder er Jørgen Fredheim.

Jørgen Fredheim

Daglig leder, Jørgen Fredheim