For oppdragsgivere

Stiftelsen Fyrlykta tilbyr:

 • Fosterhjem
  • Forsterkede, profesjonaliserte fosterhjem
  • Ordinære fosterhjem med mulighet for enkelte forsterkningstiltak
 • Beredskapshjem
 • Forsterkningstiltak til kommunalefosterhjem
  • Fosterhjemspakke: veiledning, oppfølging av ungdommen, arbeid for å sikre kunnskap og samarbeid med skole, BUP, bhg, PPT og andre instanser.
  • Individuell veiledning
  • Beredskapsvakt på telefon hele døgnet
  • Gruppeveiledning over store deler av landet.
  • Miljøterapi
  • Avlastningsfamilie
  • Veiledning og kursing til viktige andre som assistent/lærer på skole, ansatte i barnehager og avlastningshjem/tiltak
 • Samvær
  • Tilsyn
  • Lokaler til samvær med tilsyn
  • Utredning
  • Veiledet samværsanalyse
  • Veiledning
 • Oppfølging av biologiske foreldre
  • Oppfølging av biologiske foreldre i hht. Bvl. § 4-16 og 4-4, 6. ledd
  • Veiledning før og etter samvær
  • Ivaretakelse og styrking av foreldres samværskompetanse til barnets beste
  • Psykoedukasjon til foreldre
 • Hjelpetiltak
  • Inn med Familien
  • Inn med Ungdommen
  • Råd og veiledningstiltak
  • COS-P, ulike screeninger som grunnlag for individuelt tilpassede tiltak
  • Miljøterapi i hjemmet og i samarbeid med skoler/bhg/PPT/BUP mm.
 • Sped- og småbarnsoppfølging: i svangerskap, rundt fødsel og etter opphold på foreldre/barn-senter. Screening av barnets utvikling.
 • Ettervern
 • Kurs- og kompetanseheving for fagfolk
 • Veiledning- og kompetanseheving i personalgrupper
 • For akutthenvendelser før kl 16: 9504 9504
 • For akutthenvendelser etter kl 16: 9504 9504

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Finn ditt nærmeste kontor: trykk her.

Ønsker du å bli en Fyrlykta-familie? Trykk her.