For oppdragsgivere

Stiftelsen Fyrlykta tilbyr tiltak innen barnevern:

  • Forsterket fosterhjem
  • Beredskapshjem
  • Ambulante, forebyggende tjenester, hjelpetiltak
  • Veiledningstjenester, individuelt og i grupper
  • Ettervern

Stiftelsen Fyrlykta samarbeider med Bufetat, barneverntjenesten i kommunen, barn, ungdom og familier for å skape det rette tiltaket til rett tid.

  • For akutthenvendelser før kl 16: 9504 0504
  • For akutthenvendelser etter kl 16: 9504 9504

Har du spørsmål så send oss en post på post@fyrlykta.no, så vil en av våre dyktige medarbeidere kontakte deg så snart som mulig.

Skriftlig søknad sendes til Stiftelsen Fyrlykta, Phønixbrygga 3, 1606 Fredrikstad.

Ønsker du å drøfte forebyggende tiltak i ditt nærområde, finn ditt nærmeste kontor her.

Ønsker du å bli en Fyrlykta-familie? Trykk her.