Glommaflanke

Bare de som får en sjanse – har en sjanse!

Det er vår overbevisning at alle barn og unge har et potensiale. Dessverre er det mange som ikke får muligheten til å bringe fram sitt potensiale og talent. Det vil vi endre på!

Vi vil gjerne gi disse unge menneskene en sjanse, fordi:

“Bare de som får en sjanse – har en sjanse!”

Vi vil være med på å finne fram til barn og unges sterke sider. Sport og idrett gir oss muligheter til å skape felles møteplasser. Det vil kunne være døråpnere til en positive vei framover.