Glommaflanke

Det er vår overbevisning at alle barn og unge har et potensiale. Dessverre er det mange som ikke får muligheten til å bringe fram sitt potensiale og talent. Det vil vi endre på!
Vi vil gjerne gi disse unge menneskene en sjanse, fordi:

“Bare de som får en sjanse – har en sjanse!”

Vi vil være med på å finne fram til barn og unges sterke sider. Sport og idrett gir oss muligheter til å skape felles møteplasser. Det vil kunne være døråpnere til en positive vei framover.

Idéen til Glommaflanke er hentet fra Rheinflanke i Tyskland. Rheinflanke betyr ved Rhinens bredder, Glommaflanke blir da ved Glommas bredder. Dette passer godt i og med at Norges lengste elv, Glomma, går ut i sjøen i Fredrikstad, der vårt hovedkontor er lokalisert. Rheinflanke har sitt hovedsete i Køln,.

Les mer om Glommaflanke på www.glommaflanke.no 

Prosjektleder Trond «Kurte» Andreasen med Ambassadør Tarik Elyounoussi