Verdigrunnlag

Vår virksomhet er basert på følgende grunnverdier:

  • Respekt for hverandre
  • Åpenhet og ærlighet
  • Tilgjengelighet

I dette legger vi:

Respekt for hverandre: Vi ser hvert enkelt barn og deres familier som unike og tar utgangspunkt i deres behov og ønsker. Vi skal ha et helhetlig perspektiv i rammene for omsorg. Skole og helse er en viktig del av dette. Vår tilnærming er basert på betydningen av kjærlighet, raushet og faglighet. Fyrlykta er politisk- og livssynsnøytral.

Åpenhet og ærlighet: Vi lytter til barn, familier og oppdragsgivere. Vi er åpne, søker løsninger og formidler hvert enkelt barns behov, ønsker og meninger. Som veiledere er vi tydelige på eget fag- og verdigrunnlag. Det betyr at vi sier fra hvis ikke barnas individuelle behov settes i sentrum for de beslutninger som tas.

Tilgjengelighet: Vi er alltid tilstede for barn, familier og oppdragsgivere. Vi er løsningsorienterte og setter barnas behov og ønsker i sentrum, både i hverdag og i krise.