Verdigrunnlag

Som et fyr vil vi være pålitelige veivisere for barn, unge og familier. Ved å benytte alle tilgjengelige ressurser setter vi individuelt tilpassede mål i samarbeid med det enkelte barn, ungdom og familie.

Våre verdier er:

  • Deltakelse – brukermedvirkning
  • Trygghet og relasjon
  • Respekt for hverandre
  • Åpenhet og ærlighet
  • Mangfold
  • Muligheter og ressurser
  • Tilgjengelighet
  • Dialog
  • Brukermedvirkning er for oss å gi det enkelte barn, ungdom og familie innflytelse over eget liv.

Verdiene er retningsgivende for våre ansatte og representerer våre mål, drivkrefter og visjoner. Verdiene oppmuntrer oss til stadig refleksjon rundt vår filosofi og de stadige endrede krav som vi møter i vårt daglige arbeid.

Slik støtter vårt verdigrunnlag opp under framtidsrettet utvikling av stiftelsens mål og formål. Det krever at vi ser nøye på de utfordringer vi møter i vårt daglige virke. Verdigrunnlaget gir oss føringer for hvordan vi skal møte utfordringene på en korrekt og rettferdig måte.

Hvert menneske er verdifullt, og det vi gjør er hele tiden basert på denne anerkjennelse. Vi kjemper for ethvert individs rett til å utforme sitt liv innenfor samfunnets normer og regler.

Vi har et kontinuerlig fokus på brukerens deltakelse og brukerens egne interesser og ser til at alle får fram sin stemme.
Vår ambisjon er å utvikle innovative tjenester og tilpassede tilbud med utgangspunkt i hver enkelt brukers behov og ressurser.
Stiftelsen Fyrlykta investerer i ansattes kompetanse og knytter til seg dedikerte medarbeidere med bred formell kompetanse og erfaringsbakgrunn.
Vi vektlegger en åpen og effektiv kommunikasjon, og vi søker, bygger og vedlikeholder nettverk.