Onlinekurs: Barn og traumer – med fokus på regulering

Av Jørgen Fredheim

Stiftelsen Fyrlykta presenterer igjen kurset Barn og traumer – med fokus på regulering. 

Traumatiske hendelser er en del av oppveksten til mange barn og unge. Hvilke konsekvenser får dette for barna? Hvordan skal vi som står barna nært forstå og hjelpe? I dette kurset får du en grunnleggende forståelse av hva

  • traumer og relasjonelt stress er
  • hvordan stress er med på å påvirke og forme barnets utvikling
  • hvilken betydning stress og traumer har for barnets evne til regulering, selvutfoldelse, lek og utforskning.

Det vil bli lagt opp til undervisning, filmer, gruppearbeid og refleksjoner. Dere vil få kunnskap om ulike verktøy som dere selv kan bruke i møte med barn og unge som har vært utsatt for traumatiske hendelser.

Aktuelt for: alle som møter barn og unge i sin hverdag. Ansatte i skole/SFO, barnehage, foreldre, fosterforeldre, barnevern og andre som ønsker å forstå mer av hvordan man skal møte barna, samt forstå mer av egne reaksjoner i møte med relasjonelt stress og traumer.

Kursholdere er: barnevernpedagog og familieterapeut Nina Nilsen og psykiatrisk sykepleier Trine Lise Steinbakk. Begge har lang erfaring med traumer hos barn, unge og voksne, samt som foredragsholdere.

Pris: 850,- (dere kan sitte flere på samme skjerm).

Dato: 14. juni, 14.30-18.30

Sted: Online

Påmelding: Mona.kielland@fyrlykta.no / 95744962 (frist 10.06.21)

– Et spennende og lærerikt kurs med tydelig faglig forankring. Kurset ga en grundig innføring i basiskunnskap om traumer, samtidig som vi fikk håndfaste verktøy til møter med traumeutsatte barn!

Aina E. Skjellet, arbeidsleder avlastning, Hamar kommune.