Praksis i Fyrlykta

Av Stiftelsen Fyrlykta

Jeg studerer bachelor i barnevern ved Høgskolen i Østfold og går nå tredje og siste året.
I løpet av studiet har vi tre praksisperioder og dette er siste praksisen min. Jeg hadde fra før av hørt om Fyrlykta sitt arbeid med bl.a. vertsfamilier. I tillegg kjenner jeg til en av fagkonsulentene som jobber på regionskontoret her i Fredrikstad og har et godt inntrykk av arbeidet deres. Fyrlyktas arbeid med forsterka familiehjem, beredskapshjem og vertsfamilier interesserer meg og jeg søkte derfor om å få praksis her på regionskontoret i Fredrikstad.

Å få være her har vært lærerikt og spennende. Fra studiene hører vi mye om barna og arbeidet frem mot et tiltak, men jeg visste lite om veien videre når barna først er plassert i familiehjem. Jeg har fått et innblikk i at mye av arbeidet med å skape en god utvikling hos barna starter nettopp her, i beredskaps- og familiehjemmet. Mitt inntrykk er at stiftelsen Fyrlykta har muligheten til å følge opp familiene tett, og at man dermed kan fange opp utfordringer på et tidlig tidspunkt og jobbe sammen som et team.

Imponert:

Jeg er imponert over alle de flotte familiene jeg har fått treffe som har delt hverdagsutfordringer og gleder over positiv utvikling med oss. Å få treffe familiene som har påtatt seg oppgaven å være et hjem for disse barna har vært lærerikt og inspirerende. Det at det finnes et så stort mangfold av ulike familier, gjør det mulig å plassere det enkelte barn der det best kan høre hjemme.

Samarbeid mellom ulike etater og instanser som er inne i bildet rundt barnet, som Bupp, PPT, barneverntjenester og Bufetat har også vært spennende og få følge. Fagkonsulentene jobber på mange arenaer der barna ferdes og skaper en ”rød tråd” slik at barna blir møtt så likt som mulig i forhold til de utfordringene de strever med, både hjemme, på skolen og i fritiden.

Takk

Jeg vil spesielt få takke den flotte og engasjerte veilederen min, Kari Bjørke, som har tatt meg med på alt og ikke ”skånet” meg for noe! Takk for lærerik og spennende praksis, Kari! Dette er absolutt et sted jeg kunne tenke meg å jobbe i fremtiden!