Regionkontor Bergen arrangerte fagdag med Vilde Adolfsen fra Landsforeningen for barnevernsbarn

Av Stiftelsen Fyrlykta

Barnets stemme og innflytelse i eget liv

Dette var på agendaen da Region Vest arrangerte fagdag for foster-  og beredskapsforeldre. Samlingen ble gjennomført i idylliske omgivelser ved Biologen på Herdla, utenfor Bergen. I den anledning var vi så heldige å ha med oss Vilde Adolfsen fra Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB). LFB er en interesse og medlemsorganisasjon av barnevernsbarn for barnevernsbarn. Organisasjonen ble opprettet i 1997 etter stort engasjement fra ungdommer som ønsket å bruke sine erfaringer fra barnevernet til noe konstruktivt. LFB er opptatt av å ta barn og unges opplevelser på alvor, og har som samfunnsaktør markert seg ved å være en aktiv pådriver for å sette fokus på brukermedvirkning og ettervern spesielt.

Vilde, en av LFB sine erfaringskonsulenter gjorde et sterkt inntrykk på familiene og ansatte i Fyrlykta med sin varme, direkte og ekte formidling. Hun skapte stort engasjement gjennom dialog og fremvisning av ulike filmklipp.

Vilde fremhevet at forutsetningen for at barnet skal kunne medvirke og ha innflytelse i eget liv er nært knyttet opp til hvilken informasjon som blir gitt og at den fremstår som forståelig. Det betyr at informasjonen må være tilpasset barnets alder og modningsnivå. Hvor ”vanlige barn” har regler, har barn under barnevernets omsorg rettigheter som står nedfelt i barnevernsloven. Barnet trenger derfor kunnskap om hvilke rettigheter som gjelder for å kunne ta et valg eller danne seg en mening. Barnet trenger at hjelpere tror på at det har noe å bidra med og at man viser respekt for barnets kompetanse om eget liv.

Identitet:

Barn som kommer i beredskapshjem og fosterhjem er forskjellige og de har ulike behov, men noe som går igjen hos de fleste, er ønsket om å bli inkludert og akseptert for den man er. Identitet er viktig. Vilde oppfordrer også familiene til å gi barnet tid og rom for ulike sorgprosesser. Videre å gi barnet anledning til å fortelle om sin biologiske familie, få sette ord på sine tanker og opplevelser. Barnet trenger sensitive voksne som greier å være sammen med dem i deres smerte. Mange av barna har traumer på grunn av alvorlig omsorgssvikt og når det kommer til overflaten vil det så klart påvirke hele familien, så det må man være forberedt på. Vilde poengterer viktigheten av å snakke sammen og at vi ikke alltid trenger å være så pedagogisk riktig i vår tilnærming. Tillit tar tid å bygge, men en kommer langt på vei ved å være seg selv, ved å være tilgjengelig på en naturlig måte og vise at du er interessert og er til å stole på. Det er også bra å legge til rette for gode opplevelser i fellesskap med resten av familien.

Erfaringer og historie

Vilde er opptatt av at på tross av de livserfaringene barnet bærer med seg er det nødvendig å eie sin egen historie. Gjennom gode samtaler kan en få hjelp til å bearbeide, sortere og akseptere fortiden og på den måten få eierskap til egen historie. Når det gjelder psykisk og fysisk helse er det voksne sitt ansvar å avgjøre om hjelpeapparatet behøves å kobles inn. Vilde er opptatt av ettervern og hvordan barnet kan få trygge overganger når veien går videre. En eventuell videre kontakt må ta utgangspunkt i barnets premisser. Selv om oppdraget som fosterforeldre er fullført vil i mange tilfeller en del av relasjonen bestå. Det er ofte en trygghet for barnet å vite at fosterforeldrene er der for dem også etter at vedtaket er avsluttet.

Litt kos

Etter en innholdsrik fagdag og litt hvile møtte forsamlingen pyntet til julebord og fest på kvelden. Der fikk vi servert god og tradisjonell julemat og i fellesskap sørget vi for god stemning og hygge rundt bordet. Etter en god natt med søvn, samlet gjengen seg dagen derpå til felles frokost. De sprekeste ble med på en tur rundt Herdla med en ivrig lokal guide, mens resten av gjengen hadde en rolig og koselig kaffestund!