Samvær etter omsorgsovertakelse

Av Anne-Malin Granerud

Fyrlykta presenterer igjen kurset:

Samvær etter omsorgsovertakelse – et praksisnært kurs for ansatte i den kommunale barneverntjenesten.

Kurset er tidligere holdt på R-BUP og digitalt for bl.a. barnevernsarbeidere og kommuneadvokater.

Innhold:

  • Faglige vurderinger i en juridisk ramme
  • Arbeid med biologiske foreldre
  • Reaksjoner – forstå og forklar
  • Tiltak og tilrettelegging for å øke samværskvaliteten

Tid: 16. desember kl. 09.00-12.00

Pris: 3000,- pr. skjerm. Vi oppfordrer til å sitte flere på en skjerm!

Referanse: Veronica Børnes, avdelingsleder Sandnes barneverntjeneste, tlf:973857673

Påmelding: malin@fyrlykta.no. Husk org.nr og fakturaadresse. Ta kontakt for mer informasjon!

Kursholdere: Eli Wenche og Anne-Malin arbeider klinisk, underviser og skriver fagbok for Fagbokforlaget om temaet. Tilnærmingen har et praktisk preg, da begge arbeider aktivt i komplekse samværssaker på oppdrag fra kommuner. De har også fordypet seg i oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse (se link til publiserte artikler under).

Begge to er klinikere innen psykisk helse og har lang erfaring fra arbeid i kommunal barneverntjeneste med bl.a. fosterhjemsarbeid, utredning av samværsspørsmål og oppfølging av biologiske foreldre.

«Jeg vil bare takke for et utrolig spennende, innholdsrikt og utviklingsfremmende kurs idag». 

Link til publiserte artikler:

Fontene Forskning: https://fonteneforskning.no/debatt/etter-fylkesnemnda–hva-med-foreldrene-oppfolging-av-foreldre-etter-omsorgsovertakelse–ansvar-og-rollefordeling-6.19.835772.e03f125118

Fontene: https://fontene.no/fagartikler/ikke-bare-et-besok-6.47.212876.70e6153aae

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2021  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann