Samvær etter omsorgsovertakelse

Av Jørgen Fredheim

Fyrlykta presenterer kurset:

Samvær etter omsorgsovertakelse – et praksisnært kurs for ansatte i den kommunale barneverntjenesten.

Kurset ble holdt på R-BUP 08.04.21 med noen endringer.

Innhold:

  • Faglige vurderinger i en juridisk ramme
  • Arbeid med biologiske foreldre
  • Reaksjoner – forstå og forklar
  • Tiltak og tilrettelegging for å øke samværskvaliteten

Tid: 5. november kl. 09.00-12.00

Pris: 3000,- pr. skjerm. Vi oppfordrer til å sitte flere på en skjerm!

Påmelding: malin@fyrlykta.no. Husk org.nr og fakturaadresse. Ta kontakt for mer informasjon!

Kursholdere: Eli Wenche og Anne-Malin underviser om temaet samvær etter omsorgsovertakelse og skriver fagbok for Fagbokforlaget om temaet. De har en praksisnær tilnærming da de begge arbeider aktivt i komplekse samværssaker på oppdrag fra kommuner. De har også fordypet seg i oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse (se link til publiserte artikler under).

Begge to er klinikere innen psykisk helse og har lang erfaring fra arbeid i kommunal barneverntjeneste med bl.a. fosterhjemsarbeid, utredning av samværsspørsmål og oppfølging av biologiske foreldre.

Link til publiserte artikler:

Fontene Forskning: https://fonteneforskning.no/debatt/etter-fylkesnemnda–hva-med-foreldrene-oppfolging-av-foreldre-etter-omsorgsovertakelse–ansvar-og-rollefordeling-6.19.835772.e03f125118

Fontene: https://fontene.no/fagartikler/ikke-bare-et-besok-6.47.212876.70e6153aae