Spennende prosjekt: Kulturell brobygging!

Av Stiftelsen Fyrlykta

Stiftelsen Fyrlykta har avtale med Norsk Fosterhjemsforening om gjennomføring av Brobyggerprogrammet RAUSHET. Fyrlykta utvikler for tiden også prosjektet Kulturell Brobygging via midler fra Bufdir og i samarbeid med Norsk Fosterhjemsforening. Kulturell brobygging er to tiltak som skal forenes og bli til ett mer helhetlig tilbud;

Kulturformidling som er utarbeidet av Stiftelsen Fyrlykta  

                  og  

Brobyggerprogrammet RAUSHET som er utviklet av Norsk fosterhjemsforening. Lenke til hjemmesiden: Norsk Fosterhjemsforening

Brobyggerprogrammet er et tilbud til barnevernstjenester og kan være et ledd i foreldreoppfølgingen fosterforeldre og foreldre har krav på. Programmet skal bidra til et smidigere samarbeid mellom barnevernstjenesten, fosterforeldre og foreldrene.

Målgruppen for programmet er ansatte på barnevernsfeltet fosterforeldre, foreldre og studenter.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet , eller bestille Brobygger, kontakt:

Stiftelsen Fyrlykta ved fagkonsulent Anne Grete Røv på tlf 948 22 285