Kulturformidling – et utviklingsprosjekt i barnevernfeltet med støtte fra Bufdir

Med støtte fra Bufdir presenterer og gjennomfører Stiftelsen Fyrlykta tiltaket kulturformidling for barn med annen etnisk bakgrunn i norske fosterhjem. Tilbud om gratis kulturformidling til 15 barn og fosterhjem går i disse dager ut til kommuner tilknyttet regionene Vest, Øst og Stor-Oslo. Hensikten er å styrke barnets etniske, kulturelle, religiøse og språklige identitet i hht. […]