Avdeling Stor-Oslo

Av Stiftelsen Fyrlykta

Stiftelsen Fyrlykta har nå etablert seg i Stor-Oslo.
Fyrlykta Region Stor-Oslo har kontorer på Hvam ved Olavs Gård i Lillestrøm Kommune.
Her er alle som arbeider med barn og unge velkommen til å ta kontakt, så vil vi skreddersy et opplegg etter ditt eller din tjenestes behov.

Region Stor-Oslo har særlig kompetanse på:
– Samvær etter barnevernloven
– Sped- og småbarns psykiske helse
– Veiledning og kompetanseheving av ansattgrupper
– Oppfølging av risikoutsatte barn og unge
– Oppfølging av biologiske foreldre

Mye av arbeidet vil forankres i tilknytnings- og traumepsykologi.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2023  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann