Onlinekurs: Barn og traumer – med fokus på regulering

Av Stiftelsen Fyrlykta

OPPDATERT 11.MARS 2021: Kurset er avsluttet og vi takker alle som deltok. Dette frister til gjentakelse og vi er i gang med å planlegge flere kurs. Takk for alle gode tilbakemeldinger.

Nina Nilsen og Trine Lise Steinbakk presenterer kurset Barn og traumer – med fokus på regulering. 

Traumatiske hendelser er en del av oppveksten til mange barn og unge. Hvilke konsekvenser får dette for barna? Hvordan skal vi som står barna nært forstå og hjelpe? I dette kurset får du en grunnleggende forståelse av hva

  • traumer og relasjonelt stress er
  • hvordan stress er med på å påvirke og forme barnets utvikling
  • hvilken betydning stress og traumer har for barnets evne til regulering, selvutfoldelse, lek og utforskning.

Det vil bli lagt opp til undervisning, filmer, gruppearbeid og refleksjoner. Dere vil få kunnskap om ulike verktøy som dere selv kan bruke i møte med barn og unge som har vært utsatt for traumatiske hendelser.

Passer for: alle som møter barn og unge med kjent eller ukjent traumehistorikk: ansatte i skole/SFO, barnehage, foreldre, fosterforeldre, barnevern eller andre.

Pris: 850,- (dere kan sitte flere på samme skjerm).

Dato: 10. mars, 09.00-14.00

Sted: Online

Nina Nilsen og Trine Lise Steinbakk har lang erfaring innen barnevernfeltet, samt barne- og voksenpsykiatrien. De får gode tilbakemeldinger for kursene de holder Online for Fyrlykta. Møt kollegaer andre steder i landet, få in-put, diskuter og bli motivert til arbeid videre med barna som trenger at du forstår dem litt ekstra godt!

Se her for påmelding