Tjenestekatalog møter oppvekstreform

Av Stiftelsen Fyrlykta

Som en bidrag til kommunal barneverntjenesten i hele Norge har Fyrlykta utarbeidet en tjenestekatalog. Her gir vi oversikt over all den bistand Fyrlykta kan gi. Vi har utarbeidet katalogen med tanke på oppvekstreformen. Med Fyrlykta sin 56 siders katalog vil vi påstå at det nå er enkelt å skaffe seg oversikt. Tjenestene er tilpasset kravene til myndighetsutøvelse som gjelder innenfor dagens lovverk. Er du ansatt i kommunal barneverntjeneste må du ikke nøle med å ta kontakt for å sikre deg et eksemplar. Den er distribuert til alle regionkontorer i Fyrlykta. Finn ditt nærmeste kontor her: Finn Fyrlyktakontor

Er du usikker på hvilket kontor du skal ta kontakt med så kan også administrasjonen sende deg en katalog.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2023  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann