Tjenesteområder

Fyrlykta tilbyr bistand på ulike områder

Se en fullstendig oversikt under

Hjelpetiltak, forsterkningstiltak og ulike omsorgsbaser

RAUSHET: Etter modell fra Norsk Fosterhjemsforening

For barn i fosterhjem med annen etnisk bakgrunn

Veiledning, kurs og miljøterapeutiske tiltak.

Forebyggende arbeid i grupper og enkeltsaker

Kurs og foredrag tilpasset fagfeltets kompleksitet