Tjenesteområder

Fyrlykta tilbyr bistand på ulike områder

Se en fullstendig oversikt under

Hjelpetiltak, forsterkningstiltak og ulike omsorgsbaser

Brobygging og bistand igjennom volds- og konflikthåndtering

Veiledning, kurs og miljøterapeutiske tiltak.

Forebyggende arbeid i grupper og enkeltsaker

Ivaretakelse og skjerming når familier er i krise

Kurs og foredrag tilpasset fagfeltets kompleksitet

For barn i fosterhjem med annen etnisk bakgrunn

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2023  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann