Kulturformidling i barnevernet

Et tiltak til kommunene for barn med annen etnisk bakgrunn og deres norske fosterhjem Kontakt Oss Fra Barnevernsloven§ 1-8. Barns kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn Barnevernet skal i sitt arbeid ta hensyn til barnets etniske, kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn i alle faser av saken. Samiske barns særskilte rettigheter skal ivaretas Bakgrunn for etablering av […]

Forebyggende arbeid

Fyrlykta har fokus på tidlig innsats Kontakt oss Fyrlykta jobber forebyggende med det enkelte barn og grupper av barn og unge gjennom f.eks. prosjektene «Sisterhood» og «frokostcafé».  Fordi Fyrlykta er en ideell stiftelse, forvaltes eventuelle overskudd fra driften på en måte som kommer barn og unge tilgode. Fyrlykta bidrar lokalt med forebyggende tiltak.  Kontakt oss […]

Politi

Ivaretakelse og skjerming når familier er i krise Ta kontakt Fyrlykta samarbeider med politiet og skreddersyr trygge og ivaretakende tiltak for barn, unge og deres foreldre som av ulike grunner trenger beskyttelse og hjelp. Kontakt oss Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Jørgen FredheimDaglig leder 950 60 752jorgen@fyrlykta.no

Helse- og omsorgstilbud

Fyrlykta tilbyr tjenester innen helse og omsorg Kontakt Oss Volds- og konflikthåndtering Fyrlykta arbeider i helse- og omsorgsfeltet med å finne gode metoder for vold- og konflikthåndtering. Kontakt oss Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Jørgen FredheimDaglig leder 950 60 752jorgen@fyrlykta.no

Skole, barnehage og SFO

Fyrlykta har tilbud for barnehager, skoler og SFO Kontakt Oss Fyrlykta tilbyr følgende: Miljøterapeutiske tiltak for enkeltelever med sikte på økt mestring og tilstedeværelse i skolen Kompetanseheving igjennom foredrag og veiledning til ansatte og personalgrupper. Følgende tema kan tilbys: Traumesensitiv ivaretakelse Tilknytning Seksualitet Temperament Høysensitivitet mm. Andre tema kan skreddersys på forespørsel Jentegrupper «Sisterhood» i […]

Barnevern

Den ideelle mulighet for barn og familier Fyrlykta skreddersyr tiltak for barneverntjenester i alle deler av en barnevernsak. I tillegg tilbys kompetanseutvikling og veiledning for ansatte innenfor barnevernfeltet  Kontakt Oss Fyrlykta tilbyr følgende: Undersøkelse Stiftelsen Fyrlykta bistår barneverntjenester med gjennomføring av undersøkelser etter Barnevernloven § 2-2. Dette gjøres i tett samarbeid med barnevernleder og i […]

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2023  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann