Brobyggerprogrammet

Stiftelsen Fyrlykta har inngått avtale med Norsk fosterhjemsforening om å gjøre Brobyggerprogrammet RAUSHET til et tiltak for barnevernet i Norge. Dette tilbys nå i hele landet.  Brobyggerprogrammet er et tilbud til barnevernstjenester og kan være et ledd i foreldreoppfølgingen fosterforeldre og foreldre har krav på. Programmet skal bidra til et smidigere samarbeid mellom barnevernstjenesten, fosterforeldre […]

Kulturformidling

Et tiltak til kommunene for barn med annen etnisk bakgrunn og deres norske fosterhjem Kontakt Oss Fra Barnevernsloven§ 1-8. Barns kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn Barnevernet skal i sitt arbeid ta hensyn til barnets etniske, kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn i alle faser av saken. Samiske barns særskilte rettigheter skal ivaretas Bakgrunn for etablering av […]

Forebyggende arbeid

Fyrlykta har fokus på tidlig innsats Kontakt oss Fyrlykta jobber forebyggende med det enkelte barn og grupper av barn og unge gjennom f.eks. prosjektene «Sisterhood» og «frokostcafé».  Fordi Fyrlykta er en ideell stiftelse, forvaltes eventuelle overskudd fra driften på en måte som kommer barn og unge tilgode. Fyrlykta bidrar lokalt med forebyggende tiltak.  Kontakt oss […]

Skole, barnehage og SFO

Fyrlykta har tilbud for barnehager, skoler og SFO Kontakt Oss Fyrlykta tilbyr følgende: Miljøterapeutiske tiltak for enkeltelever med sikte på økt mestring og tilstedeværelse i skolen Kompetanseheving igjennom foredrag og veiledning til ansatte og personalgrupper. Følgende tema kan tilbys: Traumesensitiv ivaretakelse Tilknytning Seksualitet Temperament Høysensitivitet mm. Andre tema kan skreddersys på forespørsel Jentegrupper «Sisterhood» i […]

Barnevern

Den ideelle mulighet for barn og familier Fyrlykta skreddersyr tiltak for barneverntjenester i alle deler av en barnevernsak. I tillegg tilbys kompetanseutvikling og veiledning for ansatte innenfor barnevernfeltet Kontakt Oss Fyrlykta tilbyr følgende: Undersøkelse Stiftelsen Fyrlykta bistår barneverntjenester med gjennomføring av undersøkelser etter Barnevernloven § 2-2. Dette gjøres i tett samarbeid med barnevernleder og i […]