Stiftelsen Fyrlykta har inngått avtale med Norsk fosterhjemsforening om å gjøre Brobyggerprogrammet RAUSHET til et tiltak for barnevernet i Norge. Dette tilbys nå i hele landet. 

Brobyggerprogrammet er et tilbud til barnevernstjenester og kan være et ledd i foreldreoppfølgingen fosterforeldre og foreldre har krav på. Programmet skal bidra til et smidigere samarbeid mellom barnevernstjenesten, fosterforeldre og foreldrene.

Målgruppen for programmet er ansatte på barnevernsfeltet fosterforeldre, foreldre og studenter.

Norsk Fosterhjemsforening har igjennom mange år utviklet Brobyggerprogrammet RAUSHET. Fyrlykta har tatt med prinsippene og metodene inn i det nye tiltaket som tilbys. Brobyggere og brobyggerledere tilbys også igjennom Fyrlykta. Barneverntjenesten får bistand så de kan få tilgang til alt materiale som er utarbeidet.

For å lese mer om Brobyggerprogrammet RAUSHET gå til hjemmesiden til Norsk Fosterhjemsforening: Lenke til hjemmeside

Ønsker du mer informasjon eller ønsker du å bestille tiltaket kontakt Anne Grete Røv på tlf 948 22 285 eller Elisabeth Rundtom på tlf 917 28 206