Kulturformidling i barnevernet

Et gratis tiltak til kommunene for barn med annen etnisk bakgrunn og deres norske fosterhjem

Stiftelsen Fyrlykta har, med støtte fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), satt i gang et utviklingsprosjekt for barn med annen etnisk bakgrunn i norske fosterhjem. Hensikten er å bistå barneverntjenester og fosterforeldre med å ivareta barnets etniske, kulturelle, språklige og religiøse identitet i henhold til FNs Barnekonvensjon, artikkel 30.

Litt om gjennomføringen:

  • Hele fosterfamilien kommer til Fyrlyktas kontor hvor de møter en fagkonsulent og en kulturformidler fra barnets opprinnelseskultur.
  • Hvert barn og fosterhjem blir tilbudt kulturformidling både våren og høsten 2021.
  • Barneverntjenesten og fosterfamilien kan bestille temaer til formidling ut fra barnet og familiens behov, som for eksempel språk, religion eller informasjon om opprinnelseslandet.
  • Etter kulturformidlingen vil det skrives en rapport om det enkelte barn eller søskenpar som sendes barneverntjenesten, samt at

Barneverntjenestene som deltar kan få innsyn i rapporten vedr. gjennomføring av tiltaket i sin helhet som sendes Bufdir ved årsskiftet 2021/2022.

Hensikten er at barnet skal være stolt av sin bakgrunn gjennom økt kunnskap, forståelse og kultursensitivitet. Det skal få økt forutsetninge for å håndtere ulikhetene mellom sine to kulturer, styrke selvbilde og identitetsutvikling. Tiltaket er også ment å øke kvalitet og samspill i samvær mellom biologiske foreldre og barn.

Stiftelsen Fyrlykta gjennomfører i 2021 kulturformidling i regionene: Stor-Oslo (Lillestrøm), Øst (Fredrikstad) og Vest (Bergen).Ta kontakt med et av Fyrlyktas kontorer for påmelding. Plassene vil deles ut fortløpende og søsken prioriteres.

Kontaktpersoner:

Jørgen Andresen, regionleder, Øst. Tlf: 41408134  jorgen.andresen@fyrlykta.no

Stine Bugge, fagkonsulent, Stor-Oslo. Tlf: 40888518 stine.bugge@fyrlykta.no

Kulturformidlere (ta kontakt med kontaktpersonene over for mer info): 

Formidler 1; Opprinnelsesland er Pakistan. Hun snakker norsk, pakistansk, engelsk og nye arabisk. Hun er utdannet jurist og gjennomført PRIDE kurs sammen med sin mann.

Formidler 2: Opprinnelsesland er Somalia. Han snakker norsk, somalisk og engelsk. Han er utdannet barnevernspedagog.

 

Formidler 3: Opprinnelsesland er Irak, Kirkuk (altså irakisk kurder). Hun snakker norsk og arabisk og er utdannet helsefagarbeider. 

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Jørgen Fredheim
Daglig leder

950 60 752
jorgen@fyrlykta.no

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2023  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann