Trygghetssirkelen for ungdomsforeldre

Av Stiftelsen Fyrlykta

Manualene i Trygghetssirkelen (Circle of Security) er innrettet mot yngre barns foreldre. Denne har nå  blitt tilpasset foreldre til ungdom mellom 13 og 18 år. Her er noen erfaringer og refleksjoner.

Les videre trykk her

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2023  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann