Vest-Telemark. Inn med ungdommen

Vest i Telemark bor ei enslig kvinne som er ledig for oppdrag med å følge opp ungdom på hybel. Hun har 14 års erfaring som fosterhjem, samt som avlaster og besøkshjem. Vertsmor har stor kjærlighet for mennesker og dyr og vurderes som en varm dame med romslighet ovenfor utfordringer ungdom kan stå i. Vertsfamilien ellers […]

Hønefoss – avlastning/besøkshjemsgård

På Hønefoss er det fire ledige plasser i besøkshjem på en gård. Tiltaket drives av to damer som ønsker to barn i hvert sitt hjem. Gården er godkjent som Inn på tunet-gård og de har mye samarbeid med bl.a. NAV. De er drevne på oppfølging av utsatte barn og unge, og har blant annet erfaring […]

Ledig beredskapshjem for barn 0-7 år

Dette er en flott, erfaren og engasjert familie med gode ressurser og masse varme.  Familien vektlegger forutsigbare og stabile omsorgsrammer og har mye lekenhet. Han er aktiv innenfor friluftsliv, og hun er opptatt av hjemmekos. De har fokus på å forstå og se bak barnets atferd. Sted: Familien bor i tomannsbolig landlig til på Askøy, Det […]