Vel gjennomført kurs: Barn og traumer med hovedfokus på regulering

Av Stiftelsen Fyrlykta

10. mars holdt Fyrlyktas fagkonsulenter Trine Lise Stenbakk og Nina Nilsen onlinekurs for 40 deltakere. Til tross for at onlinekurs byr på noen ekstra utfordringer, særlig rundt dialog, har Fyrlykta fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Fyrlykta er stolt over innsatsen og takknemlig for responsen!

Et spennende og lærerikt kurs med tydelig faglig forankring. Kurset ga en grundig innføring i basiskunnskap om traumer, samtidig som vi fikk håndfaste verktøy til møter med traumeutsatte barn! 

Aina E. Skjellet, arbeidsleder avlastning, Hamar kommune.

Den ideelle mulighet for barn og familier

© 2023  Stiftelsen Fyrlykta – Nettside levert av Fjellvann